<

CAST    ENG     CAT

 

PRESENTACIÓ

 

Amb motiu del 10è aniversari de l’aprovació de la Declaració i Pla d’Acció per a una Cultura de Pau (1999-2009) per part de l’Assemblea General de les Nacions Unides, la Fundació Cultura de Pau, amb estreta col·laboració  amb IPS (Inter Press Service) ha posat en marxa un Servei Especial: “10 anys de Cultura de Pau... 10 articles de Cultura de Pau”

 

Es tracta de deu articles periodístics escrits per deu personalitats internacionals, entre les quals destaquen Federico Mayor, Mário Soares, Wangari Maathai, José Saramago, Gunnar Stålsett, Roberto Savio, Anwarul K. Chowdhury, … que reflexionen en veu alta sobre les diferents facetes de la Cultura de Pau, des de la seva dimensió de gènere, a la seva vinculació als mitjans de comunicació, educació, joventut, religions, medi ambient o drets humans.

 

Aquesta iniciativa pretén fer una contribució a aquest aniversari més enllà de les activitats o actituds simplement commemoratives, creant així espais i moments per a la reflexió i promoció dels canvis necessaris, a tots els nivells, per fomentar el procés transitori d’una cultura d’imposició, força i guerra, a una cultura de diàleg, justícia, cooperació i pau.

 

La participació d’IPS en el projecte, que assegura una important distribució i impacte en els mitjans de comunicació, dóna un valor afegit a la qualitat periodística de la iniciativa. 

 

Paral·lelament, s’ha arribat a acords amb un important número de mitjans de comunicació escrits (diaris, revistes, blocs, etc.) que asseguren la difusió en espais que altrament no s’haguessin cobert.

 

 

ARTICLES

 

 

 

 

Federico Mayor Zaragoza

 

Article 1:

 

“CULTURA DE PAU. HA ARRIBAT    L’HORA”

 

Mitjans:  

  

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Roberto Savio

 

 

 

 

 

 

 

 Article 2:

 

“L’HOME, ELS CONFLICTES I LES SOCIETATS”

 

Mitjans:  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

   

Wangari Maathai

 

Article 3:

 

“CANVI CLIMÀTIC: DARRERA OPORTUNITAT”

 

 Mitjans

 

 

 

 

   

Gunnar Stålsett

 

 

Article 4:

 

“RELIGIONS I CULTURA DE PAU”

 

Mitjans:  

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

   

Manuel Manonelles

 

 

Article 5:

 

DESAFIAMENTS DEL DESGLAÇ

 

Mitjans:  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

Anwarul K. Chowdhury

 

 

 

Article 5:

 

"NOU IMPULS PER LA CULTURA DE PAU"

Mitjans: